image alt

Evidate to system informatyczny przeznaczony dla pracowników terenowych i administratorów terenów.

Pracownik terenowy Administrator terenu

Pracownik terenowy

alt img

Intuicyjność obsługi

Prosty interfejs umożliwia sprawne dokonanie przypisania, nie rozpraszając zbędnymi opcjami. Dzięki różnorodnym metodom wyszukiwania punktów A pracownik może dopasować sposób pracy z systemem do siebie, co dodatkowo zwiększa komfort i wydajność pracy. Użyta w systemie technologia związana z wyświetlaniem map jest wyjątkowo intuicyjna, ze względu na jej powszechność w Internecie. Te wszystkie elementy sprawiają, że korzystanie z systemu jest nieskomplikowane i maksymalnie wydajne.

Optymalizacja procesu przypisania

Podczas pracy, system podąża za geolokalizacją pracownika orientując mapę według niej, dzięki czemu czas wyszukiwania punktów A jest zminimalizowany. Aby dokonać przypisania wystarczy wyszukać punkt A, wskazać punkt B i potwierdzić powiązanie. Dodanie nowego punktu B jest integralną częścią procesu przypisania - dzięki temu nie wpływa to znacząco na wydłużenie czasu wykonania przypisania. Proces przypisania zawiera się więc w kilku nieskomplikowanych krokach, co gwarantuje sprawną realizację projektu.

alt img
alt img

Dedykowany zakres danych

Podczas inicjalizacji pracy na urządzeniu pracownik pobiera dane związane jedynie z przyporządkowanym mu terenem. Pozwala to zwiększyć bezpieczeństwo i usprawnić cykl pracy. Dodatkowo wpływa to także na zminimalizowanie kosztów związanych z transferem danych, co w skali całego projektu przynosi znaczną różnicę finansową. W przypadku zmian w ustaleniach możliwe jest ponowne pobranie regionów - aplikacja sprawdza się więc również w sytuacji zastępstw czy współdzielenia sprzętu.

Administrator terenu

img alt

Użytkownicy i ich przypisania

Panel Administracyjny umożliwia zarządzanie kontami użytkowników - zarówno pracowników terenowych, korzystających z aplikacji mobilnej, jak i koordynatorów regionów. Istnieje również możliwość podglądu informacji na temat przypisań wraz z opcją korekcji powiązań konfliktowych, dzięki czemu administrator ma wpływ na jakość prac już na wczesnym etapie ich postępu.

img alt

Przejrzystość zestawień

Przejrzysty układ tabel oraz zaimplementowane algorytmy sortowania, filtrowania i wyszukiwania umożliwiają sprawne przeglądanie zestawień dotyczących punktów oraz powiązań pomiędzy nimi. Spójność sposobu prezentacji danych dla wszystkich zakładek systemu gwarantuje łatwość obsługi, a co za tym idzie, optymalizację czasu dokonywania podstawowych działań.

img alt

Raporty

Generowanie raportów podsumowujących aktywność użytkowników i eksploatację poszczególnych urządzeń umożliwia sprawny monitoring prac oraz optymalizację użycia zasobów sprzętowych. Różnorodność typów raportów została dobrana w taki sposób, aby zapewnić kompleksowy wgląd w postęp prac projektu. Jednocześnie podział ról w systemie zapewnia poufność danych, poprzez odpowiednie zabezpieczenia dostępu do poszczególnych zakładek udostępnionych jedynie dla ściśle określonego grona użytkowników.